Netinkamų naudoti transporto priemonių surinkimas

UAB "Ramidonas" yra išduotas taršos, integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimui ir apdorojimui.

Apdorojimo metu susidariusios pavojingos atliekos tvarkomos Pavojingų atliekų tvarkymo Licencijoje nustatytais būdais.

Siekiant išvengti neigiamo poveikio aplinkai eksploatuoti netinkamos transporto priemonės įmonėje apdorojamos laikantis transporto priemonių ardymo ir pavojingųjų atliekų naudojimo ir šalinimo veikloms nustatytų reikalavimų.

Išrinktų dalių saugojimo sąlygos užtikrina jų tinkamumą pakartotiniam naudojimui ir perdirbimui.

Pavojingų atliekų tvarkymo licenzija

Transporto priemonių supirkimas

Superkame transporto priemones: naudotus automobilius, mikroautobusus, visureigius, motociklus, motorolerius, krovininius ir kt. Transporto priemonė gali būti su defektais, nevažiuojanti, daužta, skirta ardymui, surūdijusi, be techninės apžiūros ir draudimo.

Išrašome eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą .

Informacija apie panaudotų akumuliatorių surinkimą

Naudoti akumuliatoriai - pavojus aplinkai ir sveikatai

Automobiliams skirtos baterijos ir akumuliatoriai - tai švino rūgštinės, nikelio kadmio ir kitos baterijos ir akumuliatoriai, naudojami automobilio apšvietimui, starterio ar variklio paleidimui. Atlieka jos tampa pasibaigus naudojimo laikui.

Netinkami naudojimui automobiliniai akumuliatoriai - viena dažniausiai pasitaikančių atliekų, turinčių savo sudėtyje pavojingų cheminių medžiagų: švino, nikelio, kadmio, sieros rūgšties, plastiko. Medžiagos, sudarančios automobilio akumuliatorių, yra itin kenksmingos žmogaus sveikatai ir aplinkai, tačiau žala išryškėja ne iš karto ir netiesiogiai.

Pažeidus akumuliatoriaus korpusą, kenksmingos medžiagos patenka į aplinką užteršdamos dirvožemį ir gruntinius vandenis, pakenkdamos augalijai ir gyvūnijai. Dėl sunkiaisiais metalais ir kitomis kenksmingomis medžiagomis užterštos aplinkos daugėja odos infekcijų, kvėpavimo takų ligų, kraujotakos, imuninės, nervų sistemos sutrikimų, depresijų, genų mutacijų, reprodukcinės sistemos ir onkologinių ligų.

Akumuliatorių atliekos turi būti renkamos atskirai

Automobiliams skirtų baterijų ir akumuliatorių atliekas draudžiama savarankiškai ardyti, išpilti juose esantį elektrolitą, šalinti kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis sąvartynuose ar deginti.

Netinkami naudojimui automobiliniai akumuliatoriai turi būti renkami atskirai. Juos būtina mesti tik į specialius konteinerius, kurie pagaminti iš medžiagų, atsparių baterijų ir akumuliatorių atliekose esančių skysčių poveikiui.

Akumuliatorių atliekų surinkimo, apdorojimo ir perdirbimo sistemos

Automobiliams skirtų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo vietų galima rasti degalinėse, garažų bendrijose, įmonių, užsiimančių transporto priemonių technine priežiūra ir remontu, baterijomis ir akumuliatoriais prekiaujančių ar juos naudojančių įmonių ir pan. teritorijose ar patalpose.

Informaciją apie atliekų surinkimo vietas, perdirbimo galimybes galima gauti savivaldybių aplinkosaugos skyriuose, akumuliatorių ir baterijų pardavimo vietose, Aplinkos ministerijos tinklalapyje bei kitose informaciniuose leidiniuose.

Automobilinių akumuliatorių atliekas galima palikti specialiai tam pastatytame konteineryje ir UAB Ramidonas teritorijoje. Jos bus priimtos nemokamai, nereikalaujant pirkti naują akumuliatorių.

Švaresnė aplinka – sveikesnė ateitis

Vienas būdų mažinti aplinkos taršą – tinkamai tvarkyti bei perdirbti baterijų ir akumuliatorių atliekas. Perdirbimas – tai efektyvus būdas sumažinti susidarančių atliekų kiekį ir suteikti medžiagoms naują gyvybę būtent toje srityje, kurioje jų panaudojimas būtų efektyviausias.

Pagal ES reikalavimus, švino turintys akumuliatoriai turi būti surenkami ir perdirbami taip, kad būtų galima pakartotinai panaudoti visas medžiagas, iš kurių jie pagaminti. Taip ne tik sumažinama žala aplinkai ir sveikatai, bet ir taupomi gamtos ištekliai.

Perduotos atliekų tvarkytojams, didžioji dalis atliekų vėl grįžta į rinką ir tarnauja žmonėms kaip nauji produktai. Kita dalis atliekų, kurių neįmanoma perdirbti, šalinama aplinkai saugiu būdu.

Kviečiami visi Lietuvos gyventojai prisijungti prie naudotų akumuliatorių bei kitų pavojingų atliekų surinkimo ir tinkamo perdirbimo.